Birinci yaşımızdan herkese merhaba,

Nisan 2007 de yayın hayatına başlayan elektronik dergimiz e-bergi.com bu sayısıyla ilk yaşını kutluyor. Bu ayki yazıma e-bergi'yi takip eden, onu destekleyen herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Bu ay, Türkiye'nin geleceğini etkileyecek, kısa zamanda çığ gibi büyüyen yeni bir oluşumdan bahsedeceğiz: Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi, kısa adıyla BİLMÖK.

Aslında BİLMÖK nedir, BİLMÖK gibi bir şeye neden ihtiyaç var ki gibi soruları sormadan önce bakmamız gereken iki tablo var. Bilgisayar mühendisliğinin önemi, bilgisayar mühendislerinin durumu.

Bilgisayar Mühendisliğinin Önemi

Globalleşen dünyada, gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan ürünler en uzakları en yakın hale getirirken, sınırları kaldırmakta; "güç" tanımları bilişim alanındaki kapasiteye göre yeniden tanımlanmaktadır. Bütün sanayi alanları gün geçtikçe bilgisayar temelli hale geldiği için, bilgisayar konusunda bilgili insanların değeri artmaktadır.

Donanım alanında yaşanan ilerlemelerle beraber, bilgisayar alanında yaşanabilecek bir devrim kapımızda. Örneğin paralel programlama, henüz çok kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen, bilgisayar dünyasındaki alışılageldik kavramları altüst edebilecek kadar güçlü. Mobil teknolojiler ise başını aldı gidiyor. İnsanlık mikro boyutta bilgisayar teknolojilerine gün geçtikçe bağımlı hale geliyor. Bu yüzden bilgisayar mühendisliği, Dünya'nın ve Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek en önemli meslek dallarından birisi olma özelliğini koruyor.

Bilgisayar Mühendislerinin Sosyal Durumu

Çalışma alanlarının büyük kısmını kablosuz iletişim, mobil araçlar, veri aktarımı gibi iletişim teknolojileri oluşturduğu için, bilgisayar mühendislerinin çevreleriyle kurdukları iletişim ağının çok geniş olacağı düşünülür. Bu görüş de bilgisayar mühendislerinin geneli göz önüne alındığında malesef yanlıştır. Genel manada bilgisayar mühendisleri bireyselliğe odaklanmış ve çevrelerinden kopuk, bazen de uç nokta olarak asosyal olarak karşımıza çıkabilirler. =)

Toplumun belirli bir kesiminin ilerlemesi için, iletişimlerinin sağlam olması en temel şarttır. Kendi problemlerini tartışacak, çözüm önerileri oluşturabilecek, biribirlerini anlamalarını sağlayacak bir ortama sahip olmayan herhangi bir kesimin ilerlemesinin mümkün olmadığı, yadsınamaz bir gerçektir. Hele ki konu Türkiye'nin bilişim ağını oluşturan /oluşturacak olan bireylerse, iletişimin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Bilgisayar mühendislerinin, neredeyse her meslek dalının sahip olduğu bir meslek odasına sahip olmaması, durumu en iyi özetleyen olaylardan yalnızca biridir. Daha anlaşılır söylemek gerekirse bilgisayar mühendisleri, kendi haklarını savunabilecekleri, mesleki problemlerinde kendilerini koruyacak, savunacak bir oluşumdan yoksun durumdalar. (Bu işi şu an Elektrik MÜhendisleri Odası(EMO)'nın yürütmesi, bilgisayar mühendislerinin kendi haklarını savunabilecek bir odadan yoksun oldukları gerçeğini değiştirmez.)

Çözüm

Çözüm, aslında temelde yatıyor. Eğitimin başında.

Bilgisayar mühendisliği eğitimini alan bireyler, henüz birbirlerinden kopmamışken, aynı ortamdayken bir iletişim ağı kurmalılar. Aynı eğitimi alan, aynı sorunlarla yüzleşen, aynı yollardan geçip aynı şeyleri hisseden insanların bir arada olmalarından daha doğal bir şey olabilir mi?

BİLMÖK, bu amaç doğrultusunda düzenlenen bir öğrenci kongresidir. Herhangi bir oluşuma hizmet etmeyen, tamamen özgür ve öğrencilerin öğrenciler için yaptıkları bir etkinliktir. Birincisi ve üçüncüsü Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde, ikincisi Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde ve dördüncüsü 29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nde düzenlenmiştir.

Toplamak gerekirse BİLMÖK, her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği ve ilgili kulübü tarafından organize edilen, bilgisayar mühendisleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırırken mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, toplamda ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır. Daha açık şekilde ifade etmek gerekirse, iletişimsizlikle, bireysellikle, fikir alışverişi yapmadan ilerleme kaydetmenin olanaksızlığının farkında, geleceği şekillendireceklerinin bilincinde bilgisayar mühendisi adaylarını bir araya getiren, beyin fırtınası için gereken ortamı sağlayan bir kongredir, gönüllü bir öğrenci toplantısıdır.

BİLMÖK, mesleğe ilgili ve üniversitelerinde bu alandaki örgütlenme ve organizasyon konusunda aktif faaliyet gösteren, alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek sadece bir "yazılım işçisinden" çok, fikir üreten ve çözüm sunan katılımcıların ortak düşünceleriyle oluşmuş bir duruş ve yaklaşım barındırır. Yapılan çalışmalar ve atılan adımların arkasında gerçekçi tespitler varken, idealizmden ödün verilmeyerek hayal gücü ön plana çıkarılır. Bu altyapı, sorumluluk duygusu ve ortak hareket güdüsü, önceki yıllardaki etkinliğimizdeki fikir-bilgi alışverişleri, tartışma forumları ile sağlanmış ve internet üzerindeki paylaşım ortamlarında sürdürülmüştür. Bugün ekilen düşünce tohumlarının ve yönelimlerin, ileride sektöründe önemli pozisyonlara gelecek bu insanlar sayesinde bir ormana dönüşeceği bilinci ile ortak ruh korunacak ve sürdürülecektir.

BİLMÖK'08'in Ardından...

Bu sene 4.sü İstanbul Yıldız Teknik üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen BİLMÖK, 56 üniversiteden çok sayıda katılımcıyla ne kadar doğru bir yolda ilerlediğini herkese açıkça gösterdi. Sağlam dostluklar kuruldu, fikir paylaşımları yapıldı, çözüm önerileri oluşturuldu. Bir araya gelindiğinde neler yapılabileceğinin farkına varıldı. Katılan herkes memnundu, tek şikayet etkinliğin sadece 3 gün olmasıydı =) (Etkinlik içeriği hakkında daha detaylı bilgiye buradan erişebilirsiniz.)

Son gün yapılan oylama sonucu Bilmök'09 un ODTÜ'de yapılması kararlaştırıldı. ODTÜ Bilgisayar Topluluğu olarak bu etkinliğin amaçlarına daha da yaklaşabilmesi için elimizden gelen tüm eforu sarfedeceğiz.