23 Mayıs 2007 tarihinde Cumhurbaşkanı Sn. Ahmet Necdet Sezer 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"u, 5652 sayılı “Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilerek Kabulüne İlişkin Kanun”la beraber onayladı..

Önümüzdeki tarihlerde internet hayatımızı belirleyecek bu yasa hakkında acaba yeterli bilgimiz var mı?

Sitenize koyduğunuz bir bağlantı adresi yüzünden suçlu durumuna düşebilir misiniz? İçerik sağlayıcıysanız acaba potansiyel suçlu durumunda mısınız?

Internette sansür acaba suçlu yerine suç aletini(!) hapsetmeye mi benziyor? Acaba bu yasa planlandığı gibi başarılı olacak mı? Ülkemizde gerçekleşen internet suçlarını engellemeye yardımcı olabilecek mi?

Yasaya Başbakanlık Resmi Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz..

Kısaca değinirsek Madde 1'de de yazdığı gibi yasa "içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek" amacıyla yazılmış bir yasa..

Aslına bakarsanız evet, ülkemizde bazı düzenlemelere gidilmesi gerekiyor.. Çocuk pornosunda dünyada üst sıralarda olan, internette yapılan propagandalar sayesinde gazetecilerinden birini (bkz: Hrant Dink Olayı) öldüren bireylerin yetiştirildiği bir ülkede internetin doğru amaçlara uygun kullanıldığını pek söyleyemeyiz.. Internet Kafelerinde de yeterli denetimi devletimizin yapamadığını da eklersek bu gerçeklere, bir düzenleme yapılması gerekliliği kendiliğinden ortaya çıkıyor..

Ama bu düzenleme nasıl yapılmakta? Yasada acaba ikircikli,bir yerinden tuttuğunuzda başka yerlere çekilebilecek noktalar var mı? Birçok yerde insanlar yasa hakkında nelerden bahsediyorlar, neleri tartışıyorlar?

Şimdilik bu tartışmaların yapıldığı yerlere aşağıda bağlantı vermekle yetiniyoruz, bu konuya önümüzdeki sayılarda değinmeye devam edeceğiz..

Konuyla ilgili haber girdileri:

Ayrıca konuyla ilgili Almanya'da geçen, bilgisayara "saldıran" yazılımların yazılması, kullanılması ve dağıtılmasının yasaklanmasıyla ilgili yasanın onaylanmasının üzerine yasanın ucunun açıklığı konusunda bir Ubuntu geliştiricisi tarafından yazılan yazıya da buradan ulaşabilirsiniz. "ping, nmap" gibi temel linux komutlarının kullanılması durumunda suçlu durumuna düşülüp düşülmeyeceğini sorgulayan bir blog(günlük) girdisi..