1970 yılında Dr Edgar F. Codd’un ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri modeli üstünden IBM yine 1970’lerde System R. adını verdikleri bir veritabanı sistemi geliştirdiler. Bu yeni sistem Codd’un modeline tam olarak uymamaktaydı ve bunun üzerine günümüzde SQL olarak bilecek olduğumuz o zamanki adıyla SEQUEL (Structured English Query Language)’ı geliştirdiler. Daha sonrasındaysa 1986 yılında ANSI 1987 yılında da ISO SQL standartlarını geliştirdiler.

SQL (Structured Query Language) bir programlama dilinden ziyade herhangi bir veritabanında kullanılan bir alt dildir. Sql komutlarıyla veritabanından kayıt eklemek silmek ya da değiştirmek gibi işlemler yapabiliriz. Bizim burada görecek olduğumuz temel sql komutları haricinde her veritabanının da kendine özgü SQL komutları da bulunmaktadır. İlk önce tabloyu nasıl oluşturacağımıza ve üzerinde ne gibi işlemler yapabilieceğimize, sonra da hangi komutları kullanarak veri tabanımız üzerinde ne şekil işlemler yapabileceğimize bakacağız.

Tablolarda İşlem Yapmak

Sql’de Veritabanı Oluşturma

CREATE TABLE tablo_adi 
(kolonAdi1 veri_tipi [NOT NULL][
kolonAdi2 veri_tipi [NOT NULL]….])

Önceden yaratmış olduğunuz bir tabloyu silmeye karar verirseniz

DROP TABLE tablo_adi

Şeklinde tablonuzu silebilirsiniz. Buna ek olarak da eğer tablonuza sütun eklemek ya da bir sütunu silmek isterseniz de aşağıdaki yöntemi uygulayabilirsiniz.

ALTER TABLE tablo_adi
{ADD {COLUMN alanAdi alanTipi [(boyut)][NOT NULL]
[CONSTRAINT index] 
CONSTRAINT multipleIndex} 
DROP {COLUMN alanAdi |CONSTRAINT constraintAdi}
}

Insert Into

Tabloya yeni bir satır eklememizi sağlar;

INSERT INTO (tabloAdi) VALUES (deger1, deger2,deger3,…)

Delete

Tablodan istediğimiz satırı silmemizi sağlar;

DELETE FROM tabloAdi;
DELETE FROM tabloAdi WHERE kosul;

Update

Tablodaki herhangi bir kolondaki kayıtı değiştirmek istediğimizde kullanırız.

UPDATE tabloAdi SET kolon1=deger1,kolon2=deger2,… WHERE kosul;

Sql Komutları

Select Komutu

Select komutu veritabanımızdan istediğimiz kolonları çağırmamızı sağlar. Eğer birden fazla kolon çağırmak istiyorsak aralarına virgül koymamız gerekir. Ya da tablodaki her kolonu çağırmak istiyorsak da * işaretini kullanarak çağırabiliriz. Örneğin;

SELECT * FROM tablo_adi; 
SELECT kolon1,kolon2 FROM tablo_adi;
SELECT kolon1,kolon2 FROM tablo_adi WHERE kosul;

Bu örneklerde kullandığımız from komutu da hangi tabloyla çalışacağımızı gösterir.

ORDER BY ve ASC/DESC komutları

Bu komutlar sıralama yapmamıza olanak tanırlar. ASC ile küçükten büyüğe doğru artan bir sıralama DESC ile de büyükten küçüğe doğru azalan bir sıralama yapabilir. Eğer ORDER BY’ ı tek başına kullanırsak da default olarak ASC kullanılmış gibi küçükten büyüğe sıralama yapılır.

SELECT*FROM tabloAdi ORDER BY kolonAdi;
SELECT * FROM tabloAdi ORDER BY kolonAdi DESC;

Where

Eğer bilgileri çekmek istediğimizde tablodan belli özellikleri olan bilgileri getirmek istersek where komutunu kullanırız. Örneğin;

SELECT*FROM tabloAdi WHERE yas>20;

Burada tablodan bu query kullandığımızda yas kolonunda yaşı 20 den büyük olanlar gelecektir. Ayrıca WHERE komutuyla beraber belirli aralıkları göstermek için BETWEEN, IN ve LIKE komutlarını da kullanabiliriz.

MAX/MIN

Kolondaki en büyük ya da en küçük değerleri döndürmek için kullanılırlar. Örneğin ;

SELECT MAX(kolonAdi) FROM tabloAdi;
SELECT MIN (kolonAdi) FROM tabloAdi;

SUM

Verilen kolondaki bütün değerlerin toplamını verir;

SELECT SUM(kolonAdi) FROM tabloAdi;
COUNT(*)

Verilen kolonda kaç tane kayıt olduğunu bulmamızı sağlar;

SELECT COUNT(*) FROM tabloAdi;

GROUP BY

Belirli bir özelliğe göre tablonuzdaki verileri gruplamanıza yarar. Mesela bir hastanedeki kayıtlardan hangi tarihte kaç hastanın giriş yapmış olduğunu bulmak gibi işlemlerinizde kullanabileceğiniz bir komuttur;

SELECT COUNT(*) FROM tabloAdi GROUP BY kolonAdi=deger;

HAVING

Belirli aynı özelliklere sahip olan değerleri gruplandırmak istediğimizde kullanırız yani sadece gruplanmış veriler üzerindeki işlemlerde geçerlidir;

SELECT kolonAdi, COUNT(*) FROM tabloAdi 
WHERE kosul GROUP BY deger HAVING kosul

Kısacası SQL komutlarıyla ister küçük ölçekli ister büyük büyük ölçekli veri tabanı uygulamalarınız gayet basit bir hal almakta ve kullanımı açısından kolaylığı hem yazılım dünyasının hem de hastane kütüphane gibi yerlerin vazgeçilmezi olmasını sağlıyor. Umarım yeni başlayanlar için okurlarımıza bu başlangıç seviyesindeki SQL bilgileri yararlı olur.