Bilgisayar virüsleri bütün bilgisayar kullanıcılarının korkulu rüyasıdır. Virüs çok küçük boyutlarda olan, çalışabilecekleri başka bir dosyanın arkasına eklenebilen zararlı yazılımlardır.

Belleğe yerleşen, yerleştiği programın yapısını değiştirebilen ve kullanıcın isteği dışında çalışan kötü amaçlı programlar olarak da tanımlanırlar. Boyutları çok küçüktür ve makine dilinde (assembler) hazırlanırlar. Bu kötü amaçlı yazılımlar bilgisayarın BOOT sektörü dediğimiz hadrdisk bilgileri indeks kısmında saklanırlar.1998 yılında yapılan bir araştırmaya göre 4000’e yakın virüs incelenmiş ve bunların ortalama boyutlarının 1198 byte olduğu tesbit edilmiştir.

Bilgisayar programlarının kendilerini kopyalayabileceği tezi 1946 yılında EDVAC’ın yapımcısı Dr. J. Von NEUMANN tarafından ileri sürülmüş ve 1950 yılına gelindiğinde Core Wars adında bir oyun yazılmıştır; ama virüs denemeyecek kadar basit olduğundan sadece teoride kalmıştır. 1981 yılında XEROX PALO ALTO RESEARCH CENTER’da ilk solucanlar programlandı. Aynı sene Prof. Leonard M. Adelman bilgisayar virüsü kavramını ilk kez kullandı.

Bilgisayar virüslerinin ortaya çıkış tarihine göz attığımızda ilk bilgisayar virüsü 1982 yılında Rich SKRENTA adlı bir lise öğrencisi tarafından arkadaşlarına şaka yapmak amacıyla yazılmıştır. Apple DOS 3.3’de hazırlanmış ve disketten bulaşan bir virüstür. Yayılma biçimi ise diskettin içindeki bir oyun. Oyunu çalıştırdığınızda ekrana bir şiir geliyor ve bulaşma tamamlanmış oluyor. Bu virüs bilgisayara zarar vermiyordu. Yalnızca bilgisayar her açıldığında ekrana bir şiir geliyordu ve amacı bilgisayar kullanıcılarını kızırdırmaktı.

1983 yılında Fred COHEN virüsü ilk kez tanıttı. 1984 yılında COHEN “BİLGİSAYAR VİRÜSLERİ-KURAM ve DENEY” konulu doktora çalışmasını bitiyor ve bilgisayar virüsü terimi ilk kez akademik olarak kullanılmış oluyor.

1986 yılına gelindiğinde bilgisayara zarar veren BRAIN adlı ilk bilgisayar virüsü, Pakistanlı Basit ve Amjad Farooq ALVİ adlı kardeşlerce yazıldı. Aslında Brain virüsü, korsanı engellemek amacıyla yazlmıştır ama zaman ilerledikçe bu amaçtan sapmıştır. 1988 yılında Brain virüsünü tanımlayan ve ortadan kaldıran ilk anti-virüs programı yazıldı.

1987 yılında Christmas Tree adındaki sistemlerine yayıldı ve bunun ardından da 1989 yılında IBM tarafından ilk anti-virüs programı ortaya çıkartıldı.

Almanya’da ortaya çıkan CASCADE adlı virüs tarihe ilk şifrelenmiş virüs olarak geçmiştir.Bu virüs bulaştığı bütün bilgisayarların şifresini değiştiriyordu. Kısa sürede de kopyaları ortaya çıkmaya başladı: Lehigh, Miami ve Jarusalem.

Ardından 1989 yılında sisteme uzun bir süreçte sızan ve fark edilene kadar çok fazla zarar veren, ilk yavaş sızıcı virüs, DARK AVENGER ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra da ZAMAN BOMBASI virüsü İsrail’de ortaya çıktı. 1990 yılında en yaygın ve güvenilir anti-virüs programı olan NORTON çıkarıldı. Sonraki yıllarda polimorfik ve ardından da Microsoft Office’in programlama lisansını kullanan makro virüsler yaratıldı. 1994 yılında ilk kez bilgisayar virüslerinin yayılması için internet kullanıldı. 1995 yılında WİNDOWS 95 içinde virüsler yazılmaya başlandı.

İnternetin ve e-postaların iletişimde hızla yaygınlaşmasıyla virüsler de daha kısa sürede yayılmaya başladı. 1998 yılında e-posta adreslerine zarar veren torjan horse virüsü ortaya çıktı. 1999 yılında herkese word belgeleri gönderen ve en yaygın virüs olarak tanınan Melissa ortaya çıktı. Bir yıl sonra ise Filipinli bir genç tarafından yazılan, bütün dünyaya yayılarak milyonlarca kullanıcıyı etkileyen, e-posta ile yayılan I LOVE YOU virüsü ortaya çıktı. 2001 yılına gelindiğinde ortaya çok fazla sayıda virüs çıktı ve yaklaşık 12 milyar dolar zarara yol açtılar. BRADTRANS adlı solucan Outlook ve Outlook Express’teki güvenlik açığını kullanarak virüslerin e-posta ile yayılmasını sağlamıştı. Bu solucan e-posta ile yayılan virüslerin atası olarak bilinir. Günümüzde bilinen virüslerin çoğu Bulgaristan, Almanya ve Amerika’daki gençler ve üniversite öğrencileri tarafından yazılmıştır.