Merhaba arkadaşlar, bu ayki yazımda sizi ilişkisel cebir hakkında az da olsa fikir sahibi yapacağım:)

Bir veri tabanı yönetim sistemi oluşturmak için bu sistemin davranışlarını belirleyen bir kısım kurallara ihtiyacımız vardır. Örneğin, veritabanı yönetim sisteminde öyle ifadeler olmalıdır ki, kullanıcılar bir ilişkinin satırına veri aktardıklarında, bu aktarım kullanıcının istediği etkiyi yapsın. Bu etkiyi belirlemenin bir yolu veri tabanı yönetim sisteminin nasıl işleyeceğini anlatan bir makale yazmaktır ki kelimeler yeterince net ve açık olmayacaktır, yanlış anlaşılabilecektir. Bunun yerine veritabanları genellikle ilişkisel cebir ( relational algebra ) kullanılarak tanımlanır.

İlişkisel cebir;

 • İlişkisel veritabanının nasıl çalışacağına dair kurallara uygun tanımdır.
 • Veritabanında verinin nasıl saklandığına dair bir ara yüzdür.
 • SQL işlemlerini destekleyen matematiktir.

İlişkisel cebirdeki operatörler SQL operatörleri ile aynı isimlere sahip olsalar bile, aynı olmak zorunda değildirler. Mesela SELECT ifadesi SQL’de de ilişkisel cebirde de vardır. Fakat kullanımları aynı değildir. Veri tabanı yönetim sistemi kullanıcı her ne yazarsa, yazılanı veritabanına uygulamadan önce alıp, ilişkisel cebir işlemlerine çevirmelidir.

 • İlişkisel cebirde temel işlemler:

  • Seçim (Selection)(σ): İlişkinin satırlarının bir alt kümesini seçer.
  • Yansıtma (Projection)(π): İlişkinin istenmeyen sütunlarını siler.
  • Kartezyen çarpım (Cross-product)(χ): İki ilişkiyi birleştirmeye yarar.
  • Küme farkı (Set-difference)(-): Birinci ilişkide bulunup ikinci ilişkide bulunmayan çoklular.
  • Birleşim (Union)(∪): Birinci ve ikinci ilişkide bulunan çoklular.
 • Diğer işlemler:

  • Kesişim (intersection), bitişme (join), bölme(division), yeniden adlandırma (renaming): gerekli değil fakat çok kullanışlıdır.
  • Her işlem bir ilişki geri verdiğinden, işlemler birleşik olabilir. Dolayısıyla cebir kapalılık özelliğine sahiptir.

Elimizdeki aşağıdaki ilişkiler bulunsun ve örneklerimizi bunlar üzerinden verelim: Tablo1:

**No  İsim   Soyisim   Yaş   Meslek**
1   Ayşe   Koşar    12   öğrenci
2   Ali   Şanlı    23   öğrenci
3   Dilek  Pınar    18   öğrenci

Tablo2:

**No  İsim   Soyisim  Yaş   Meslek**
1   Ayşe   Koşar   12   öğrenci
2   Murat   Şanlı   27   avukat
3   Dilek   Pınar   18   öğrenci

Seçim (Selection) (σ)

 • Seçim şartını gerçekleyen satırları seçer.
 • Sonuçta tekrarlar yoktur.
 • Sonucun şeması girdi ilişkisinin şeması ile aynıdır.
 • Sonuç başka bir ilişkisel cebir işlemi için girdi olarak kullanılabilir.

Örnek

σ<sub>yaş>15</sub> (Tablo1)

**No  İsim   Soyisim   Yaş   Meslek**
2   Ali   Şanlı    23   öğrenci
3   Dilek   Pınar    18   öğrenci

Yansıtma (Projection) (π)

 • Yansıtma listesinde olmayan özellikleri siler.
 • Sonuç şeması tam olarak yansıtma listesinde olan özellikleri, girdi olan ilişkideki isimlerle, içerir.
 • Yansıtma işlemi tekrarları elemelidir.

  • Not: gerçek hayatta tekrarlar kullanıcı açıkça istemedikten sonra elenmez.

Örnek 1

π<sub>isim,soyisim</sub> (Tablo1)

**Isim  Soyisim**
Ayşe  Koşar
Ali   Şanlı
Dilek  Pınar

Örnek 2

π<sub>isim,soyisim</sub> ( σ<sub>yaş>15</sub> (Tablo1) )

**İsim  Soyisim**
Ali   Şanlı
Dilek  Pınar

Birleşim (Union), Kesişim (Intersection), Küme Farkı (Set-Difference)

 • Bütün bu işlemler girdi olarak iki ilişki alır, ki bu iki ilişki birleşime uyumlu olmalıdır, bu da demek oluyor ki:

  • Aynı sayıda alana sahip olmalı.
  • Karşılıklı alanlar aynı tipte olmalılar.

Örnek

Tablo1 ∪ Tablo2

**No   Isim   Soyisim  Yaş   Meslek**
1   Ayşe   Koşar   12   Öğrenci
2    Ali   Şanlı   23   Öğrenci
3   Dilek  Pınar   18   Öğrenci
2   Murat  Şanlı   27   Avukat

Örnek 2

Tablo1 - Tablo2

**No  İsim  Soyisim  Yaş  Meslek**
2   Ali  Şanlı   23  Öğrenci

Örnek 3

Tablo1 ∩ Tablo2

**No  İsim  Soyisim  Yaş  Meslek**
1   Ayşe   Koşar   12  Öğrenci
3   Dilek  Pınar   18  Öğrenci

Kartezyen çarpım ( Cross-product) (χ)

 • S1 χ R1 : S1 in her satırı R1 in herbir satırıyla eşleşir.
 • Sonucun şeması S1 ve R1 deki herbir alana karşılık bir alan içerir.

Örnek:

Yeniden adlandırma işlemi:

ρ( C( 1→no1, 2→isim1, 3→soyisim1, 4→yaş1, 5→meslek1), Tablo1χTablo2 )

**No1  İsim1  Soyisim1  Yaş1   Meslek1  No   İsim   Soyisim  Yaş  Meslek**
1    Ayşe   Koşar    12   öğrenci   1   Ayşe   Koşar   12   öğrenci
2    Ali   Şanlı    23   öğrenci   1   Ayşe   Koşar   12   öğrenci
3   Dilek   Pınar    18   öğrenci   1   Ayşe   Koşar   12   öğrenci
1   Ayşe   Koşar    12   öğrenci   2   Murat   Şanlı   27   avukat
2    Ali   Şanlı    23   öğrenci   2   Murat   Şanlı   27   avukat
3   Dilek   Pınar    18   öğrenci   2   Murat   Şanlı   27   avukat
1   Ayşe   Koşar    12   öğrenci   3   Dilek   Pınar   18   öğrenci
2    Ali   Şanlı    23   öğrenci   3   Dilek   Pınar   18   öğrenci
3   Dilek   Pınar    18   öğrenci   3   Dilek   Pınar   18   öğrenci

Şartlı Bitiştirme (Conditional Join) (⋈<sub>c</sub>)

R ⋈<sub>c</sub> S = σ<sub>c</sub>(R χ S)

 • Sonuç şeması kartezyen çarpımdaki gibidir.
 • Kartezyen çarpımdan daha az çoklu içermesi daha verimli bir biçimde hesaplamayı sağlar.
 • Teta bitiştirmesi diye de adlandırılır.

Örnek

Tablo1 ⋈<sub>(Tablo1.yaş > Tablo2.yaş)</sub> Tablo2

**(no)  (isim)  (soy isim)  (yaş)  (meslek)  (no)  (isim)  (soy isim)  (yaş)  (me.)** 2    Ali    Şanlı     23    öğrenci   1   Ayşe   Koşar     12    Ö.
3    Dilek    Pınar     18    öğrenci   1   Ayşe   Koşar     12    Ö.
2    Ali    Şanlı     23    öğrenci   3   Dilek   Pınar     28    Ö.

Eşit Bitiştirme (Equijoin) (⋈<sub>e</sub>)

 • e’nin herhangi bir eşitliğe karşılık geldiği özel bir şartlı bitiştirmedir.
 • Sonucun şeması kartezyen çarpımdakine benzerdir, sadece eşitliğin belirlendiği alanın tek kopyası vardır.

Örnek

Tablo1 ⋈<sub>isim</sub> Tablo2

**İsim  (no)  (soyisim)  (yaş)  (meslek)  (no)  (soyisim)  (yaş)  (meslek)**
Ayşe   1    Koşar    12    Öğrenci   1    Koşar    12    Öğrenci
Dilek  3    Pınar    18    Öğrenci   3    Pınar    18    Öğrenci

Doğal bitiştirme(Natural Join): Her ortak alanda eşit bitiştirme yapılarak bulunur.

Örnek:

Tablo1 ⋈ Tablo2

**No  İsim  Soyisim  Yaş  Meslek**
1  Ayşe  Koşar   12  Öğrenci
3  Dilek  Pınar   18  Öğrenci

Bölme (Division)

Birincil işlem olarak kabul edilmez, fakat aşağıdaki gibi bir sorguyu açıklamak için kullanılır:

“Tüm elbiselerden almış bayanları bulun.”

A’nın 2 x ve y isimli alanı, B’nin yalnız y isimli bir alanı olsun.

 • Eğer B deki y kümesi A’daki bir x ile ilişkilendirilmişse ve A x ile ilişkili bir şekilde B deki tüm y’leri kapsıyorsa, bu x A/B kümesi içersindedir.
 • Genellikle, x ve y herhangi iki alan listesi olabilir; y B’deki, x ve y ise A’daki alanlardır.

Örnek

Tablo3

**İsim  Elbise**
Ayşe  Sarı
Dilek  Mor
Ayşe  Yeşil
Dilek  Kırmızı
Fatma  Lacivert
Ayşe  Lacivert
Ayşe  Mor
Ayşe  Kırmızı

Tablo4

**Elbise**
Sarı
Mor
Yeşil
Kırmızı
Lacivert

Tablo3 / Tablo4

**İsim** Ayşe

Umarım yazım ilginizi çekmiştir. Bilgisayar bilimine ilginizin devamı dileğiyle...