Go, 2007 yılında Robert Griesemer, Rob Pike ve Ken Thompson tarafından Google'da geliştirilen açık kaynak kodlu programlama dilidir. Go programlama dilinin geliştirilme amacı ise bilgisayar sistem yazılımlarını daha rahat bir şekilde ortaya çıkarabilmektir. C ve C++ dillerinden köken alan bu programlama dili CSP tarzı simültane programlama, garbage collection (otomatik hafıza yönetimi) gibi özelliklere sahip olmasının yanı sıra içinde birçok güvenlik önlemi barındırır. Programın maskotu ise gopher (Amerikan yer sincabı) türünden bir sincaptır. Gopher aynı zamanda go dili programcıları ve ilgilileri için kullanılan bir internet terimidir.

Programın özelliklerinden bahsedecek olursak birçok kişi tarafından fark edildiği gibi C diline büyük ölçüde benzemesine rağmen, sadelik ve güvenlik açısından C dilinden çok daha gelişmiştir. Çok basit bir örnek verecek olursak int x=0; yazmak yerine x := 0 yazmak gibi birçok şey sadeleştirilmiş ve bunlar dilin syntax açısından gelişmesine büyük ölçüde fayda sağlamıştır. Açık kaynak kodlu olması dilin gelişimine çok büyük ölçüde katkı sağlamıştır. GitHub'da 90.000 deposu bulunan Go diline 780'den fazla yazılımcı katkıda bulunmuştur.Ülkemizdeki yazılımcılar tarafından pek tercih edilmese de, Go programlama dilini Google başta olmak üzere SoundCloud, Dropbox, CloudFlare, BBC gibi pek çok büyük şirket günümüzde Go dilini aktif olarak kullanmaktadır.

Go dilinin kodlarına örnek verecek olursak öncelikle klasik "hello world" yazdıran kaynak kodu :

package main
import "fmt"
func main() {
  fmt.Println("hello world")
}

Arraylerin Go dilindeki kullanımı ise şöyle :

package main

import "fmt"

func main() {
  var a [2]string
  a[0] = "Hello"
  a[1] = "World"
  fmt.Println(a[0], a[1])
  fmt.Println(a)
}

Kaynakça