Bjarne Stroustrup kimdir? İşe ansiklopedik bilgi vermek ile başlamak gerekirse; Bjarne Stroustrup, 1950 yılında Danimarka'da doğmuş, 1975'te Aarhus Üniversitesi'nin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nden mezun olmuş, sonrasında İngiltere'de Cambridge Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır ve şu anda da Texas A&M Üniversitesi'nin Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nün başkanıdır. Onu insanların gözünde farklı kılan özelliği ise C++ dilinin ve nesneye dayalı programlama mantığının yaratıcısı olmasıdır. Bu yazıyı daha anlaşılır kılmak için sanırım işe C++ ‘ ı dolayısıyla da C ‘yi anlatmaktan başlamak, nesneye dayalı programlama mantığını kısaca açıklamak gerekiyor.

İlk olarak nesneye dayalı programlama mantığını açmak gerekirse; bu mantık, yazacağınız programlardaki sorunları birer somut nesne haline getirerek çözen programlama yöntemidir. Örneğin bir okuldaki kişilerin (Öğrencilerin, öğretmenler, müdür, müdür yardımcısı, çalışanlar vs...) kayıtlarını, notlarını kısaca bilgilerini işleyen bir program yapılmak istendiğinde nesnel olarak yaklaşılarak bir "kişi nesnesi" yaratılıp ve bu nesneye bütün bu okuldaki insanların ortak özellikleri verilerek programa başlanabilir. Bundan sonra artık okuldaki bireyler kişi nesnesinin türetilmesiyle elde edilebilir.

Peki kısaca, önemli noktalarıyla C nedir? C (Hello World! :)) , 1970'lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. İsminin C olmasının sebebi ise, dilin pek çok özelliğinin "B" adlı bir dilden türemesidir. (Onu da başka zaman anlatırız:) ) 1970'lerin sonunda C, en çok kullanılan mikrobilgisayar dili olarak BASIC'in önüne geçmeye başlamıştır. 1980'lerde ise, IBM PC ile kullanılmak üzere benimsenmesiyle birlikte popülaritesi iyice artmış bir dildir. Bu sırada Bjarne Stroustrup ve iş arkadaşları ise C'yi geliştirme çabasındadırlar ve başarırlar da: C bugün UNIX dünyasında en çok kullanılan dil olarak kalırken, Stroustrup'un geliştirip C++ adını verdiği dil Microsoft Windows işletim sistemlerinde en önemli dil haline gelir.

Az önce de bahsettiğim gibi, C++ 1980'lerin başlarında Bjarne Stroustrup tarafından geliştirilmiştir. C'yi kapsayan ve çok paradigmalı (paradigma=değerler dizisi), yaygın olarak kullanılan, genel amaçlı bir programlama dilidir. İlk olarak “C With Classes” olarak adlandırılmış, daha sonra C'deki herhangi bir sayısal değişkenin değerini bir arttırmaya yarayan ++ soneki anımsatacak şekilde C++ olarak adlandırılmıştır. Peki C++ nedir, daha somut cevaplar istiyorum ben diyorsanız, Bjarne Stroustrup diyor ki, eğer bilgisayar kullanıyorsanız, emin olun ki C++ kullanıyorsunuz! :)

C++’ı yaratmış, bu konuda yayımlanmış kitapları bulunan (Örneğin: The C++ Programming Language - C++ Programlama Dili) Bjarne Stroustrup ile ilgili belki de en gülümsetici şey kendine ait web sitesinde bulunan sıkça sorulan sorular ( FAQ- Frequently Asked Questions) kısmındaki kişisel bölümdeki ilk sorunun isminin nasıl okunduğuna dair olmasıdır. Kendisi diyor ki; “Yes, this probably is the most frequently asked question :-)” (Evet, bu soru kesinlikle bana en çok sorulan soru.) . Hatta nasıl okunduğunu açıklamakla kalmıyor, bir de ses dosyası ekliyor bu bölüme kendi kaydettiği. Bjarne Stroustrup’un şu anda ne üzerinde çalıştığına gelince, kendi deyimiyle şu anda “C++0x” de çalışmasının bir parçası olmak üzere, gerçek dünya sistemlerinin yapılandırmasında yardımcı olacak araçları ve teknikleri geliştirmek için temel yöntemleri arıyor.

Yazıma Bjarne Stroustrup’un müthiş deyişleriyle son vermek istiyorum:

  • Hep bilgisayarımı telefon kullanmak kadar kolayca kullanmayı dilemiştim; dileklerim gerçekleşti çünkü artık telefonumun nasıl kullanıldığını anlamıyorum.
  • C kendi ayağınızı vurmanızı kolaylaştırırken, C++ onu zorlaştırır, ama bir yaptınız mı tüm bacağınızı götürürsünüz!
  • 2 çeşit programlama dili vardır; İnsanların kullanırken şikayet ettikleri diller ve kimsenin kullanmadığı diller.
  • Tasarım ve programlama insan işidir. Bu gerçeği unutursanız elinizde hiçbir şey kalmaz.

Kaynaklar: